Ma'lumot

Radikallarning xususiyatlariAsos:
Masalan:


Asos:
Masalan:


Sabab: kasrlar ko'rsatkichi bilan quvvat shaklida yozish:
Masalan:

Radikallarning operatsion xususiyatlari

Mahsulotning tubdan o'zgarishi


Asos:
Masalan:

Ajratuvchi radikal


Asos:
Masalan:

Indeks o'zgarishi


Asos:
Masalan:

Keyingi: Radikallarni soddalashtirish